Xuất Khẩu Lao Động Singapore Đa Dạng Nghề Nghiệp Lương Cao

Tuyển Người Đi Lao Động Nước Ngoài Sang Singapore

Đóng góp của trồng trọt trong nền kinh tế Singapore là không quá lớn, chỉ chiếm 2% so với 35% vào năm 1952. Từ những năm 1980, các lĩnh vực công nghiệp được lắp đặt rất nhiều nhân công đã dần di dời ra hải ngoại và được thay mới với các ngành nhu cầu tính kỹ thuật cũng tương tự như vốn đầu tư lớn. Các khu công nghệ cao đã được giới thiệu tại Đa số các vùng tại Singapore. Singapore biến thành một trong các nhà bỏ ra nước ngoài chính tại China đại lục,Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam. Theo ước tính năm 2003, có khoảng 50.000 doanh nhân và nhân viên ăn cũng giống như gia đình của họ sống

Theo ông Nam, Singapore là nơi giao dịch dễ tính, ghi nhận nhiều lao động phổ biến. Lương cơ bản cũng khá cao 10 – 15 triệu đồng/tháng. Đây cũng là thị trường có hành lang pháp lý bảo vệ NLĐ tương đối đầy đủ. Theo ông Nam, năm 2015, dự báo nhu cầu ghi nhận lao động nước ngoài của Singapore sẽ không ngừng gia tăng cao.

Bảo hiểm lao động: so với lao động đi làm tại phân xưởng, công trường được chủ chịu tiền Bảo hiểm lao động 100%. Lao động giúp đỡ việc mái ấm và khán hộ công không nhất thiết tham dự bảo hiểm lao động.

Trong số 5.136 lao động Việt Nam sang Singapore tháng 1/2015 bằng 139,42% so với cùng kỳ năm 2014, số lao động nữ là 1.323 người. Năm 2014, VN đã đưa hơn 62.000 lao động sang làm việc tại nơi giao dịch này. xuất lao động đi singapore tư vấn